Kajerød Have Grundejerforening.

bebyggelsen

 • Bebyggelsen består som nævnt andetsteds af 55 enkelt/rækkehuse fordelt på 4 pladser. Plads 1,2 og 3 består af henholdsvis 11 rækkehuse og 1 enkelthus (1-23 inc.), 12 rækkehuse og 1 enkeltehus (25-49 inc.), 12 rækkehuse og 1 enkelthus (51-75 inc.).
 • Plads 4 består af 6 rækkehuse og 11 rækkehuse i 2 plan (77-109 inc.).
 • Der er p-pladser på de enkelte pladser, hvoraf nogle er overdækkede. De overdækkede pladser er etableret af grundejere, der derved har brugsret til p-pladsen.
 • Tæt ved de overdækkede p-pladser ligger fællesskuret, der blandt andet huser foreningens græsslåmaskine, der udelukkende bruges til slåning af fællesarealerne, se MILJØ/AFFALD 
 • Desuden ligger der nogle forskellige redskaber og materiale der bruges ifm. miljødagene.
 • Som udgangspunkt tilhører alt i skuret foreningen, med mindre andet aftalt med bestyrelsen.
 • Vi har alle en nøgle til skuret, der ved fraflytning overdrages til ny ejer. Nøglen kan ikke kopieres uden bestyrelsens godkendelse.
 • I grundejerforening fosøger vi at 'det sociale' ligger i højsædet. Det betyder at vi alle deltager efter bedste evne i områdets forskønnelse, primært omkring egen matrikel, men også på fællesarealerne. Bestyrelsen har myndighed til at påtale evt. mangelfuld deltagelse. 
 • foreningen har investeret i en hjertestarter, der er placeret på gavlen af no. 23 - på stamvejen.
 • yousee tv 
 • udgifter
 • kajerod have naboskab en facebook-gruppe for foreningens medlemmer

 

  

HUSK Miljødag.

Den 6 September kl. 13:00

Vi mødes på plads 3 til en orientering ved næstformanden.

hjemmesiden

bo trygt