Kajerød Have Grundejerforening.

velkommen til

 • til jer der er interesseret i at bo i Kajerød Have, eller allerede har besluttet jer, og snart flytter ind.
 • Bebyggelsen er fra 1972/73. 
 • Alle parceller er pålagt medlemskab i Kajerød Have Grundejerforening.
 • Der betales et årligt kontingent til dækning af bl.a. vedligeholdelse af fællesarealerne, Copydan-afgifter etc.
 • bestyrelsen består af 3 personer (formand, næstformand og kasserer), der er skiftevis på valg hvert 2. år.
 • Der afholdes en årlig generalforsamling inden udgangen af marts måned.
 • Græsslåning:
 • For at holde fællesomkostningerne på et minimum, vedligeholdes fællesarealerne primært af bebyggelsens beboere selv, dette primært i form af miljødage samt græsslåningsordningen.  
 • I har forhåbentlig modtaget en nøgle til skuret, hvor der er opbevaret en græsslåmaskine og andre haveredskaber. Denne maskine er beregnet til at slå fællesarealerne, (ikke til privat brug) - dels ved indgangspartiet ved Byagervej, og dels ved de enkelte pladser. Benzin står på hylden - i en reservedunk - og er den ved at være tom, tankes den op, udgiftsbilag udfyldes, og afleveres til kasseren.
 • ligeledes har du sikkert modtaget en græsplan, hvor du kan se hvornår det er din tur til at slå de fælles græsplæner - evt. også de 2 ved indgangspartiet Byagervej/Kajerød Have, der desværre ofte glemmes. Alle har pligt til at deltage, og man kan altid bytte 'tur'.
 • Husk at notere datoen

HUSK

 

hjemmesiden

bo trygt