Kajerød Have Grundejerforening.

mægler

Information til ejendomsmæglere ved forespørgsel om grundejerforening (Inddeling baseret på formular autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening)

1. Oplysninger om medlemskab af foreningen

1.1. Der er medlemspligt af grundejerforeningen, jfr. vedtægternes § 4

2. Udgifter til grundejerforeningen

2.1. Kontingent til grundejerforeningen fastsættes på foreningens      årlige generalforsamling, der afholdes inden udgangen af marts måned. Kontingentet opkræves som et beløb til betaling d.1. maj midt i kontingentperioden.

2.2. Forespørgsel om ejeren er i restance rettes til foreningens bestyrelse.

2.3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer fællesgæld.

2.4. Der betales ikke indskud i foreningen.

2.5. Der skal ikke betales gebyrer til foreningen i forbindelse med overdragelsen.

3. Antenneforening

3.1 - 3.5 Grundejerforeningen driver ikke en antenneforening men alle husstande har en YouSee grundpakke som bliver betalt via grundejerforeningskontingentet. Hvis husstanden ønsker en større pakke fra YouSee så afregnes differencen mellem grundpakken og den ønskede pakke direkte med YouSee.

4. Øvrige oplysninger Formand og kasserer: Se venligst foreningens hjemmeside.

5. Seneste regnskab, budget, generalforsamlingsreferater og      vedtægter Alle dokumenter kan downloades fra foreningens hjemmeside.

bestyrelsen

formand: Samuel no. 91
kasserer: Vagn no. 13
næstformand / it: Mogens no. 15

I løbet af sommeren vil hjemmesiden blive renoveret. Det vil være muligt at få et kig i arkiverne.

facebookgruppe:     

kajerød have naboskab

 

 på om kladde02 

miljødagen(e).

det er i alles interesse, at miljødagen(e) bliver brugt til at 'pynte' på 'stamvejen' og tilhørende arealer. Da græsarelerne Byagervej/Kajerød Have bliver slået efter 'græsplanen', ..........................