Kajerød Have Grundejerforening.

miljø/affald

 • Fællesområderne holdes dels ved hjælp udefra, og dels af beboerne selv.
 • se områdebeskrivelse og områdeplan  af 26 februar 2019.
 • Græsplænerne holdes i nogle tilfælde efter en i forvejen fastlagt ugeplan -  græsplanen , og i andre tilfælde efter en 'græsnøgle' der går på skift.
 • Husk at bytte med naboen hvis din 'tur' falder uheldigt.
 • Det skal bemærkes at arealerne omkring transformatorstationen også 'kører' efter en græsslåningsplan. Noter din(e) dato(er), således at du ikke glemmer din(e) tur(e). 
 • Vedligeholdelsen har desværre ofte været til debat ved generalforsamlingerne. Vi har alle et ansvar for at vedlige samtlige arealer efter bedste evne. 
 • Miljødag(e).
 • En til to gange årligt arrangere bestyrelsenen 'miljøweek-end' - typisk maj/juni og evt. aug/sept.
 • Formålet her er at vedligeholde/forskønne vores fællesarealer via en arbejdsindsats fra samtlige beboere. 
 • ifm. miljødagen(e) ordnes der i fællesskab på de arealer der ikke støder op til en matrikel - området ved indkørslen til Kajerød Have - både ved (transformatorstationen) og ved siden af no. 1, de firkantede plantekasser ved den enkelte plads, og arealet ved trætrappen mod marken.
 • Det er naturligt, at alle deltager i miljøweekenden, da det er fællesarealerne som vedligeholdes og gøres pæne.
 • Snerydning.
 • Hver parcel er ansvarlig for snerydning på de respektive fortove og tilstødende gangstier. 

AFFALD

 • Den nye affaldsordning der træder i kraft i starten 2020, betyder at vi som borgere skal 'kildesortere' hjemme. Dvs. at plast/papir og glas/metal skal afleveres seperat til afhentning, og borgeren vil således få udleveret 2 stk plastbeholdere på hjul. Disse beholdere skal enten køres frem på afhentningsdagen, eller være umiddelbart tilgængelige for personalet.
 • Dette vil naturligt skabe nogle gener med rullende containere sen aften/tidlig morgen på afhentningsdagen.
 • ønsker man ikke denne mulighed, kan man dog afmelde ordningen.
 • i første omgang får man nok alligevel beholderne, - det var hvad jeg fik at vide - men at de senere vil blive afhentet. 

 

 

 

Undermenu

sidste nyt

hjemmesiden

bo trygt