Kajerød Have Grundejerforening.

naboskab

  • Vær mod din nabo som du ville ønske denne er mod dig. 
  • Tilbyd 'naboovervågning' 
  • Tilbyd bytte græsslåningstur
  • Brug evt. Facebook-gruppen: Kajerød have naboskab
  • Deltag om muligt på miljødagen(e)
  • udover de fastlagte miljødage hvor der er mulighed for socialt samvær med 'tæt på' som fjernere naboer ligger der en mulighed for at etablere noget nabohjælp

Fællesområderne holdes dels ved hjælp udefra, og dels ad beboerne selv. Egne fortove skal vedligeholdes efter 'vejloven'

Græsplænerne holdes i nogle tilfælde efter en i forvejen fastlagt ugeplan, og  i andre tilfælde efter en 'græsnøgle' der går på skift. Hver måde har sine fordele og ulemper, men der stiles efter en rimelig standard på 'plænens' udseende. Det skal hverken ligne greenen på en golfbane, ej heller en græsmark.

Det skal bemærkes at arealerne omkring transformatorstationen også 'kører' efter en græsslåningsplan. Skriv din dato i din kalender således at du ikke glemmer din tur. 

 

  • Bestyrelsen arbejder på frivillig basis, og derfor behandles 'gode forslag' ikke altid i et tempo der kunne ønskes fra forslagsstilleren. Send forslag(gene) til bestyrelsen via den officielle kanal, og dette (disse) vil blive behandlet.

sidste nyt/renovering.

dagens indblik